Når du forlader grundskolen

Information til unge (og forældre)

Alle unge skal have et liv med uddannelse og arbejde
Er du mellem 15 og 17 år, skal du være i enten uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at du gennemfører uddannelse i overensstemmelse med din uddannelsesplan. (Bekendtgørelse fra d. 30. juni 2014)

De næste par sider beskriver, hvad det betyder, og hvordan pligten opfyldes. Pligten ophører, når du fylder 18 år.

Uddannelsesparathed
Når en ung forlader grundskolen efter 9. eller 10. klasse, skal UU vurdere om den unge er parate til at fortsætte i en ungdomsuddannelse. Vurderingen foregår i samarbejde med grundskolerne.
Vurderingen sker i forhold til start på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Vurderingen foretages ud fra dine faglige, sociale og personlige kompetencer.
Vurderer UU, at du ikke er uddannelsesparat, kan afgørelsen på din eller dine forældrenes foranledning efterprøves på den søgte ungdomsuddannelse.
Hvis du vurderes ikke uddannelsesparat, skal du have et tilbud gennem UU, der gør dig parat til uddannelse. Er du i en uddannelsesforberedende eller afklarende aktiviteter, har UU en særlig vejledningsforpligtelse.

Uddannelsesplanen
Du skal udarbejde en uddannelsesplan i 9. og 10. klasse, uanset om du går i en folkeskole, friskole eller på efterskole. I uddannelsesplanen skal du beskrive, hvorledes pligten til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet vil blive opfyldt. Pligten opfyldes, hvis du er i gang med

 • Fuldtidsuddannelse (erhvervsuddannelse, gymnasiale, eller andre ungdomsuddannelser)
 • Erhvervsgrunduddannelse (EGU) – en 2-årig uddannelse
 • Produktionsskole
 • Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)
 • Fortsat undervisning i 10. klasse (gælder både kommunale og private 10. klasser)
 • HF-enkeltfag
 • Almen voksenundervisning (AVU)
 • Højskole eller ungdomshøjskole, ophold på efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler eller maritime uddannelser
 • Musikalsk grundkursus
 • Arbejde med løn i min. 18 timer om ugen
 • Alternative tilrettelagte vejlednings-, beskæftigelses- og undervisningsforløb – udbydes af UU
 • Forpraktik eller trainee-forløb i en virksomhed
 • 80/20-ordningen, integrationsstillinger
 • Udenlandsophold, herunder au pair
 • Er anbragt udenfor hjemmet jf. lov om social service
 • Frivilligt arbejde, i et vist omfang (vejledende tid er min. 18 timer om ugen)

Uddannelsesplanen skal underskrives af dig og dine forældre.


Pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet
Pligten opfyldes, når du i samarbejde med dine forældre og UU har lavet en uddannelsesplan, der skitserer din vej mod uddannelse, og u-planen indeholder et eller flere af ovenstående punkter.

Ønskes uddannelsesplanen ændret undervejs, skal du og dine forældre kontakte din UU vejleder, og der skal laves en ny uddannelsesplan.

Kontakt inden for 5 dage
Dropper du ud af uddannelse, vil du blive kontaktet af din UU vejleder senest 5 dage efter, at UU er bekendt med, at du har afbrudt din uddannelse. Kontakten har til formål, at finde en anden måde at opfylde pligten på i samarbejde med dig og dine forældre.

Inden for 30 dage
Inden for 30 dage efter afbrydelsen skal du evt. i samarbejde med UU finde frem til en ny uddannelse eller en ny uddannelsesforberedende aktivitet. Uddannelsesplanen skal herefter revideres.
De 30 dage kaldes ”vejledningsperioden”. Den vil indeholde samtaler med UU vejlederen, om hvilke interesser, ønsker, potentialer og muligheder du har for uddannelse eller trin på vejen dertil.

 Fritagelse for pligten til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet
Hvis du af forskellige årsager ikke kan deltage i uddannelse eller indgå i en vejledningsproces, kan UU fritage dig fra pligten. Det kan f.eks. være fordi:

 • Det er svært for dig at være sammen med andre – bevæge sig uden for bopælen
 • Det er svært for dig at modtage undervisning og vejledning
 • Det er svært for dig at indgå på en uddannelsesinstitution eller en arbejdsplads i op til 37 timer om ugen
 • Det er svært for dig at modtage, forstå og udføre instruktioner
 • Det er svært for dig at arbejde selvstændigt i mere end et par timer om dagen
 • Du er indlagt eller i fængsel
 • Du er i en foranstaltning jf. lov om social service

Det vil sige, at en evt. fritagelse skal være begrundet i sygdom, handicap eller sociale problemer.
Fritagelse er som udgangspunkt midlertidigt.
Når du igen er klar til at undersøge mulighederne for uddannelse, vil du få hjælp af din UU vejleder.

Standsning af udbetalingen af Ungeydelsen
Modsætter du dig at opfylde pligten, indkaldes du og dine forældre til en samtale i UU. Ønsker du efter denne samtale stadig ikke at opfylde pligten, kan udbetalingen af ungeydelse standses, indtil du igen indgår i et samarbejde med UU om at opfylde pligten.

Hvor finder jeg hjælp?
Yderligere information om pligten til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet for 15-17 årige, kan du finde her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Ledige Stillinger

Der er i øjeblikket ingen ledige stillinger.

Kontakt

UU Silkeborg/
Ungeguiden Silkeborg

Papirfabrikken 18a
8600 Silkeborg
89 70 58 00
kui@silkeborg.dk

 Åbningstider og telefontider:

man-ons 08-15
tors 08-17
fre 08-14

Skal du søge uddannelseshjælp
skal du nu møde personligt op i Ungeguiden
mandag, tirsdag eller torsdag
kl. 10.00 - 13.45

Find UU

Find din vejleder

I Silkeborg har alle unge under 30 år en uddannelsesvejleder.
Find din vejleder her.

Hvis din henvendelse drejer sig om videregående uddannelser skal du gå på ug.dk og finde Studievalg eller e-vejledningen.

e-vejledning

 - 11,6 KB

Har du brug for vejledning uden for UU Silkeborgs åbningstider kan du prøve e-vejledningen.

Prøv Uddannelsesguiden

Få informationer om alle typer uddannelser på UG.dkPrøv uddannelsesguiden

 

UU Silkeborg - Papirfabrikken 18a - 8600 Silkeborg - tlf. 8970 5800 - EAN: 5798005635802 - CVR: 29189641 - uusilkeborg@silkeborg.dk
Dudal Webdesign